Kościół św. Antoniego Padewskiego w Kuźnicy

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Nazywany także Kościołem Rybackim, wybudowany na początku lat ‘30 na potrzeby wiernych w Kuźnicy. Świątynia “obsługująca” miejscowość powstała wprawdzie już w 1840 roku, jednak w samej Jastarni. Dystans 8-10 kilometrów do kościoła okazał się jednak zbyt uciążliwy, a i wykorzystywane dotychczas sale szkolne stały się zbyt małe - zwłaszcza wobec rosnącej popularności Kuźnicy wśród letników.

I tak podjęto decyzję o budowie nowego kościoła. W 1933 r. wmurowano ostatnią cegłę w neobarokowy przybytek, wzorowany na świątyni w Swarzewie. Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy to dość skromna konstrukcja jednonawowa, utrzymana w neogotyckim stylu. Posiada wysoką, strzelistą dzwonnicę od strony północnej, zaraz nad głównym wejściem. Jeden z 3 dzwonów - Święty Walenty - przetrwał od początków kościoła aż do dziś.

Rybacki charakter osady musiał znaleźć swoje odzwierciedlenie w wyglądzie nowej świątyni. To zadanie spełniają przede wszystkim przypominająca łódź ambona oraz fresk przedstawiający Jezusa głoszącego kazanie z rybackiej łodzi. Miłośnicy sztuki sakralnej wysoko oceniają również tutejsze witraże (sztuk 9; przed II Wojną Światową było 12, jednak wszystkie uległy zniszczeniu) oraz zdobiący złocony, dębowy ołtarz główny obraz patrona trzymającego Dzieciątko Jezus - dar gości z Warszawy z okazji poświęcenia kościoła.

Inne elementy wyposażenia również pamiętają pierwsze dni budowli, a nawet wcześniejsze czasy. Można tu wymienić gipsową pietę, stacje drogi krzyżowej czy XIX-wieczny obraz ilustrujący ocalenie św. Piotra przed utonięciem, pędzla niejakiego Rytera.

Mini przewodnik

Kościół Rybacki, wybudowany w pierwszej połowie lat ‘30 XX stulecia jako odpowiedź na zapotrzebowanie miejscowych wiernych i rosnące znaczenie turystyczne osady. Świątynia neogotycka, o dość skromnym wyposażeniu i dekoracjach - choć trafiają się ciekawe przykłady sztuki sakralnej, jak fresk, 9 witraży, stacje drogi krzyżowej, ambona w kształcie rybackiej łodzi.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja